img

ระบบน้ำประปาภายในบ้าน เรื่องสำคัญควรเข้าใจ ตอนที่ 5 อยากใช้น้ำประปาภายในบ้าน ต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร


"ข้อมูลสำหรับการขอติดตั้งประปาใหม่ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในการขอดำเนินการ ค่าใช้จ่าย รวมถึงระยะเวลาในการใช้น้ำ"

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานน้ำประปาจะต้องทำการติดต่อขอแบบคำขอใช้น้ำประปาก่อนค่ะ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปานครหลวง (กปน.) ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ แต่หากเป็นพื้นที่ในเขตจังหวัดอื่นๆ ต้องทำการติดต่อกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ ค่ะ

การติดตั้งประปาใหม่ คือ การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่ หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน หรือเคยมีการติดตั้งประปา แต่ขอยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำเกินระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด โดยสามารถแบ่งการใช้งานตามประเภทอาคารออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ที่พักอาศัยและธุรกิจ โดยทั้งสองประเภทนี้จะมีอัตราค่าน้ำที่ไม่เท่ากัน และยังสามารถแบ่งประเภทการติดตั้งตามสภาพการใช้น้ำได้ ดังนี้
1. การติดตั้งถาวร ใช้กับอาคารที่มีทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
2. การติดตั้งชั่วคราว ส่วนใหญ่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง หรือใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว รวมถึงงานชั่วคราวประเภทอื่นๆ อาทิเช่น งานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น โดยในการขอติดตั้งมาตรวัดชั่วคราวเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านนั้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ใบขออนุญาตก่อสร้าง ดังนั้นก่อนจะดำเนินการขอน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่อย่าลืมดำเนินการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ (โดยสามารถดูรายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ และเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้ได้จาก
การประปานครหลวง http://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=1606&filename=index
การประปาส่วนภูมิภาค http://www.pwa.co.th/contents/service/user_guide)

อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความแตกต่างของการติดตั้งประปาทั้งสองประเภทคือ การเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำไม่เท่ากัน ซึ่งแบบประเภทชั่วคราวจะมีค่าประกันมากกว่า รวมถึงระยะเวลาในการใช้น้ำสั้นกว่าแบบถาวร ซึ่งใช้ได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น หากต้องการใช้งานต่อต้องทำการจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งต่อได้คราวละ 6 เดือน ส่วนอัตราค่าน้ำมีราคาเท่ากันทั้งสองประเภท ทั้งนี้อัตราค่าน้ำจะสูงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประเภทอาคารที่ทำการยื่นขออนุญาต สำหรับอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว เมื่ออาคารก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและมีทะเบียนบ้านแล้ว สามารถขอโอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำเป็นชนิดถาวรได้ โดยเสียค่าโอนและวางเงินประกันใหม่ตามขนาดมาตรวัดน้ำ พร้อมทั้งรับเงินประกันมาตรวัดน้ำแบบชั่วคราวคืนได้ค่ะ ในการทำเรื่องเพื่อดำเนินการติดตั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้คือ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเงินประกันการใช้น้ำ โดยค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับมาตรวัดน้ำที่แต่ละบ้านเลือกใช้นั่นเอง โดยอัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดย กปน.และ กปภ. จะประกาศให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการทั่วไป (ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเป็นรายเดือน ตามขนาดของมาตรวัดน้ำ)

สามารถยื่นแบบคำขอพร้อมด้วยหลักฐานที่สำนักงานประปาในเขตพื้นที่ที่ต้องการขอใช้น้ำประปา หรือเจ้าของบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ หรือยื่นขออนุญาตแบบ online ได้ที่ http://eservices.mwa.co.th/meter/index1.html ซึ่งส่วนหนึ่งของใบคำขอจะมีให้เจ้าบ้านระบุว่าต้องการใช้มาตรวัดน้ำขนาดเท่าใด โดยควรเลือกให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำภายในบ้าน หากเลือกขนาดมาตรวัดน้ำใหญ่เกินไป จะเป็นการเสียค่าบริการมากเกินไปโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเล็กเกินไป น้ำอาจไหลเข้าถังน้ำน้อยกว่าความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ค่ะ
เนื้อหาที่คล้ายกัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ดีในการใช้งานเว็บไซต์
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)