img

ประโยชน์ของการล้างเครื่องปรับอากาศ

ประโยชน์ของการล้างเครื่องปรับอากาศ

ปัจจุบันมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควันพิษ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุทำาให้แอร์ในที่อยู่อาศัย สกปรก นอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังทำาให้แอร์มีประสิทธิภาพการทำางานที่ถดถอย บั่นทอนอายุการใช้ งาน สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ที่สำาคัญก็คือมีค่าใช้จ่ายที่บานปลาย ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึงประโชยน์ของการล้างแอร์ อย่างเป็นประจำาให้ทุกบ้านได้ทราบกันค่ะ


ประโยชน์ของการล้างเครื่องปรับอากาศ

1. ช่วยประหยัดค่าไฟ

การล้างแอร์อย่างเป็นประจำาจะทำาให้แอร์เย็นฉ่ำา อากาศภายในห้องสะอาดสดชื่น เพราะฝุ่นละอองที่สะสมจะช่วยลด การทำางานของตัวคอมเพรสเซอร์ โดยเฉพาะบริเวณคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ช่วยลดปัญหาการอุดตันของอุปกรณ์ ทำาให้ อากาศไหลเวียนได้สะดวก


ประโยชน์ของการล้างเครื่องปรับอากาศ

2. ป้องกันอุปกรณ์ขัดข้อง

การล้างแอร์อย่างเป็นประจำาจะทำาให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในเครื่องแอร์สะอาด ทำาให้ทำางานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วย ลดรายจ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเป็นวิธีดูแลแอร์ที่ดีอย่างหนึ่ง


3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

การล้างแอร์ในแต่ละครั้ง จะช่วยลดการสะสมของฝุ่นบริเวณคอยล์เย็น ทำาให้อากาศเข้าไปภายในตัวเครื่องแอร์ได้ สะดวกมากขึ้น จึงทำาให้ลมที่ออกมาจากตัวเครื่องเย็นฉ่ำา ช่วยยืดอายุการใช้งาน ป้องกันไม่ให้แอร์เสียง่าย ทำาให้ไม่ต้องซ่อม แอร์บ่อย


ประโยชน์ของการล้างเครื่องปรับอากาศ

4. ป้องกันเชื้อโรค

หากเปิดใช้งานแอร์เป็นระยะเวลานาน โดยไม่ใส่ใจทำาความสะอาด จะทำาให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย การสะสมตัวของฝุ่นละอองที่อยู่ภายใน จนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้ เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ การล้างแอร์บ่อย ๆ จะช่วยลดการเกิดกลิ่นอับ ทำาให้อากาศสดชื่น และปราศจากเชื้อรา


5. ลดการอุดตันของอุปกรณ์ภายใน

สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้แอร์ไม่เย็น เกิดจากการอุดตันภายในที่เกิดจากฝุ่นและสิ่งสกปรก จนส่งผลเสียทำาเกิดการหยดของ น้ำายาแอร์ และส่งผลเสียต่อตัวเครื่อง เพิ่มความเสี่ยงทำาให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดน้ำาแข็งเกาะอยู่ ภายในเครื่อง

6. ทำาให้พัดลมแอร์ทำางานเต็มที่

การล้างแอร์อย่างถูกวิธี จะช่วยลดภาระการทำางานของเครื่อง ทำาให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนทำาให้อากาศเกิดการหมุนเวียนภายในได้สะดวก ทำาให้ห้องเย็นลง โดยไม่เพิ่มภาระการทำางานของเครื่องปรับอากาศ จึงเป็น วิธีที่ช่วยลดการใช้พลังงานให้น้อยลง

ประโยชน์ของการล้างเครื่องปรับอากาศ

ดังนั้นการล้างเครื่องปรับอากาศ ถือว่าสำาคัญมากและมีประโยชน์แบบที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะช่วยให้แอร์ เย็นฉ่ำาทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยังช่วยประหยัดค่าไฟ ยืดอายุการใช้งาน ที่สำาคัญยังเป็นการช่วยทำาให้อากาศภายใน บ้านสะอาดและปราศจากเชื้อโรคอีกด้วย

บริการล้างเครื่องปรับอากาศจากโกลบอลเฮ้าส์ โดยทีมงาน "ช่างดี ไม่ทิ้งงาน ราคามาตรฐาน รับประกัน ความพึง พอใจ" สนใจคลิ๊ก Global House Service
เนื้อหาที่คล้ายกัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ดีในการใช้งานเว็บไซต์
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)