×

ตั้งแต่

ถึง

กรองจาก:
 1. fds

  BCC สาย 1X95 (เมตร) CV สีดำ

  รหัสสินค้า : 3810022370094
  ฿270.00
  / เมตร
 2. fds

  BCC สาย 3X4 (100 ม.) CV สีดำ

  รหัสสินค้า : 8859164890055
  ฿4,869
  / ขด
 3. fds

  BCC สายทองแดง IEC 01 35 (100ม) THW สีดำ

  รหัสสินค้า : 8854420005181
  ฿8,999.00
  / ขด
 4. fds

  BCC สายไฟฟ้า 1X50 (เมตร) NYY สีดำ

  รหัสสินค้า : 3819880390004
  ฿189.00
  / เมตร
 5. fds

  BCC สายไฟฟ้า 1X150 (เมตร) NYY สีดำ

  รหัสสินค้า : 8851801234494
  ฿429.00
  / เมตร
 6. fds

  BCC สายทองแดง IEC 01 50 (100ม) THW สีดำ

  รหัสสินค้า : 8854420005198
  ฿12,298 - 12,300
  / ม้วน
 7. fds

  BCC สาย 1X120 (เมตร) CV สีดำ

  รหัสสินค้า : 3819880390002
  ฿335.00
  / เมตร
 8. fds

  BCC สายไฟฟ้า 2X25 BK (C) 0.6/1KV CV

  รหัสสินค้า : 071811167665
  ฿160.00
  / เมตร
 9. fds

  BCC สาย 1X240 (เมตร) CV สีดำ

  รหัสสินค้า : 3819880390003
  ฿670.00
  / เมตร
 10. fds

  BCC สาย 3X2.5 (100 ม.) สีดำ BCC CV สีดำ

  รหัสสินค้า : 8859164890024
  ฿3,739.00
  / ขด
 11. fds

  BCC สายไฟฟ้า 50 BK (C500) 750V THW-A

  รหัสสินค้า : 8854420001879
  ฿8,859.00
  / ขด
 12. fds

  BCC สาย VCT 2X6 (เมตร) สีดำ VCT สีดำ

  รหัสสินค้า : 071808032835
  ฿63.00
  / เมตร
 13. fds

  BCC สายไฟฟ้า 70 BK (C) 750V THW-A

  รหัสสินค้า : 071811165577
  ฿29.00
  / เมตร
 14. fds

  BCC สายไฟฟ้า 4X95 BK (C) 450/750V NYY สีดำ

  รหัสสินค้า : 071811162380
  ฿1,180.00
  / เมตร
 15. fds

  BCC สายไฟ (XLPE) 0.6/1KV 1x185 (ม) BCC CV สีดำ

  รหัสสินค้า : 3810022370081
  ฿570.00
  / เมตร