แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

1.ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป สร้างบ้านใหม่ ซื้อของเข้าบ้าน ซ่อมแซม/ปรับปรุง นำไปขายต่อ รับเหมาก่อสร้าง มาเดินชมสินค้า อื่นๆ
ท่านมาบริการที่นี่เพื่ออะไร
ข้อมูลทั่วไป ป้ายขนาดใหญ่ ใบปลิวโฆษณา วิทยุ รถแห่โฆษณา Social media มีผู้บอกต่อ อื่นๆ
ท่านรู้จักโกลบอลเฮ้าส์จากสื่อใด

ข้อมูลลูกค้า

Avatar


อนุญาต ไม่อนุญาต
พอใจ ไม่พอใจ
 บันทึกแบบสอบถาม