• กรองจาก:

 • เรียงจาก :
   ตู้เย็น 2 ประตู 18.7 คิว RT53K6655BS/ST เทา

  ฿23,990 /เครื่อง -17%

  ฿28,990 /เครื่อง
  HITACHI ตู้เย็นขนาด 14.4 คิว R-V400PD BSL

  ฿16,990 /เครื่อง -6%

  ฿17,990 /เครื่อง
  SAMSUNG ตู้เย็น 2 ประตู SAMSUNG 12.9 คิว  RT35K5534S8/ST

  ฿14,490 /เครื่อง -17%

  ฿17,490 /เครื่อง
  HITACHI ตู้เย็นขนาด 12.4 คิว RV-350 PD BSL

  ฿12,990 /เครื่อง -7%

  ฿13,990 /เครื่อง
  Haier ตู้เย็น 2 ประตู Navi Cooling 8.4Q  HRF-230 MNIDL

  ฿8,990 /เครื่อง -9%

  ฿9,890 /เครื่อง