ฉลองเปิดสาขาที่ 48   ตัวจริงเรื่องบ้าน โกลบอลเฮ้าส์อ่างทอง