โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นประธานในพิธีก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์