โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ครบรอบ 20 ปี โกลบอลเฮาส์