โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ แก่ชาวบ้าน หนองแวงควง