MEX เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ COCO 5C (MRB) ขาว-ฟ้า

รหัสสินค้า : 8858787012233

เพิ่มเติม เครื่องทำน้ำอุ่น จาก MEX

฿3,390/ตัว


* ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

รายการโปรด
  คุณสมบัติ รายละเอียดสินค้า
รุ่น COCO 5C (MRB)
แบรนด์ MEX
ความกว้าง 9 เซนติเมตร
ความยาว 18.8 เซนติเมตร
ความสูง 29.8 เซนติเมตร
สี ขาว-ฟ้า
หน่วยนับ ตัว

คุณสมบัติเด่น

• เครื่องทำน้ำอุ่น ชนิด 4,500 วัตต์.
• หม้อต้มน้ำทองแดง เนื้อหนำ 0.7 มม.
• ใช้ FLOW SWITH SENSOR ที่ตรวจจับกำรไหลเวียนของน้ำได้ละเอียด แม่นยำ.
• ระบบ ELCB ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ภำยใน 0.1 วินำที.
• ฝักบัวสีขำวปรับสำยน้ำได้ 3 ระดับ สำยฝักบัวสีขำวพร้อมรำวสไลด์และถาดวางสบู่.
• ปรับระดับควำมร้อนได้ด้วยปุ่มหมุน.
• มีวาวล์น้ำเข้ำ ปรับความแรงของน้ำได้.


คุณสมบัติทั่วไป

  • ขนำด : สูง x กว้ำง x ลึก : 29.8 x 18.8 x 9.0 ซม.
  • อัตรำกำรกินไฟ : 4,500 วัตต์ 220V, 50Hz, 20.45 Amp.
  • ขนำดสำยไฟ (ตร.มม2.) : 3 x 4.0 (THW).
  • ต้องต่อสำยดินและมีเบรกเกอร์ควบคุม.

กำลังไฟฟ้า(Power Consumption)

5,100

รูปแบบฝักบัว

แบบกลม

การรับประกัน

2 ปี

รายละเอียดการรับประกัน

• รับประกันคุณภาพสินค้ำ 2 ปี.
• รับประกันหม้อต้มทองแดง 5 ปี.

อื่นๆ

PEN K INTER TRADING CO., LTD. Tel: 0-2713-1100 Fax: 0-2381-6614 e-mail: [email protected]ยังไม่มีการรีวิวสำหรับสินค้ารายการนี้ มาร่วมเป็นคนแรกในการรีวิวสินค้าของเรา