WAVE ถังเก็บน้ำบนดินเวฟ รุ่น ROSE-1000 ลิตร ROSE-1000

รหัสสินค้า : 8859332300188

เพิ่มเติม ถังเก็บน้ำ จาก WAVE

Loading....


* ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

รายการโปรด
  

ตัวเลือกการจัดส่ง

เปลี่ยน


คุณสมบัติ รายละเอียดสินค้า
รุ่น ROSE-1000
แบรนด์ WAVE
ความกว้าง 80 เซนติเมตร
ความยาว 223 เซนติเมตร
ความสูง 223 เซนติเมตร

คุณสมบัติเด่น

วัสดุ Polyethylene-Hexene-Copolymer C6 ของ ปตท. ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556(2013) ชนิดพิเศษที่ถูกพัฒนาภายใต้ชื่อ “INNOVA” Polymer ที่ มีการยึดเกาะของโมเลกุลสูง มีความแข็ง เหนียว และยืดหยุ่นสูงกว่า Polymer ชนิดทั่วไป มีค่า ESCR (Environmental Stress Cracking Resistance) > 500 สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและแรงกระแทกได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน

คุณสมบัติทั่วไป

วัสดุ Polyethylene-Hexene-Copolymer C6 ของ ปตท. ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556(2013) ชนิดพิเศษที่ถูกพัฒนาภายใต้ชื่อ “INNOVA” Polymer ที่ มีการยึดเกาะของโมเลกุลสูง มีความแข็ง เหนียว และยืดหยุ่นสูงกว่า Polymer ชนิดทั่วไป มีค่า ESCR (Environmental Stress Cracking Resistance) > 500 สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและแรงกระแทกได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ Polyethylene-Hexene-Copolymer C6 ของ ปตท. ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556(2013) ชนิดพิเศษที่ถูกพัฒนาภายใต้ชื่อ “INNOVA” Polymer ที่ มีการยึดเกาะของโมเลกุลสูง มีความแข็ง เหนียว และยืดหยุ่นสูงกว่า Polymer ชนิดทั่วไป มีค่า ESCR (Environmental Stress Cracking Resistance) > 500 สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและแรงกระแทกได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน

การรับประกัน

20 ปี

รายละเอียดการรับประกัน

บริษัท เวฟ โปรดักท์ จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านไว้ใจและเลือกซื้อสินค้าของเราเป็นอย่างยิ่ง และขอแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับประกันดังนี้ 1. การเริ่มต้นรับประกัน - ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ระบุในวันที่รับประกัน โดยต้องส่งส่วนของบริษัทฯกลับคืนบริษัทฯ หรือลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.wave.co.th ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้า พร้อมเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้าเพื่อขอรับเงื่อนไขการรับประกัน 2. ขอบเขตการรับประกัน - กรณีเปลื่ยน การเปลื่ยนสินค้ากรณีถังเกิดความบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุ หรือกระบวนการผลิตเท่านั้น (เฉพาะตัวถังไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ) ครอบคลุมระยะเวลา 1 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า - กรณีซ่อม หรือ เปลื่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของวัสดุ หรือกระบวนการผลิตจากโรงงานในระยะเวลาตามนี้ o ถังบำบัดรุ่น WP WS WF WFF รับประกัน 3 ปี ถังบำบัดรุ่น ZAD รับประกัน 1 ปี o ถังเก็บน้ำใต้ดินรุ่น WUT รับประกัน 3 ปี o ถังเก็บน้ำบนดินรุ่น TROPICAL รับประกัน 25 ปี รุ่น PRUKSA,FLORA,ROSE,GDN,GDP,STONEWALL, ChangSG รับประกัน 20 ปี / รุ่น ChangP,Vigo รับประกัน 15 ปี / รุ่น NVR NVRP รับประกัน 12 ปี o ถังดักไขมันรุ่น WGT รับประกัน 1 ปี o อื่นๆ................................................................................................. 3. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายดังนี้ - ชิ้นส่วนที่ต้องเปลื่ยนตามอายุการใช้งาน - การใช้งาน การขนย้าย การติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทฯ (ตามเอกสารคำแนะนำที่มาพร้อมตัวสินค้าหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในข้อแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ www.wave.co.th ) - การซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับแต่งที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วนวัสดุนอกเหนือจาก ชิ้นส่วนเดิม โดยมิได้มาจากบริษัทฯ - อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ จราจล หรือสงคราม - การแก้ไขเอกสารหรือเปลื่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์(ผู้ที่มีชื่อในใบรับประกัน) - ความเสียหายจากแรงบีบ แรงกด แรงดัน การใช้งานที่ผิดปกติ - ความเสียหายต่อเนื่อง 4. ความรับผิดชอบของลูกค้า - ลงทะเบียนรับประกันให้ถูกต้องครบถ้วน - ลูกค้าต้องแสดงใบรับประกันหรือใบเสร็จที่ซื้อสินค้าทุกครั้ง กรณีแจ้ง ปัญหาเพื่อขอรับเงื่อนไขการรับประกันจากบริษัทฯ *เงื่อนไขการรับประกันเป็นอัน สิ้นสุดหากไม่มีเอกสารยืนยันที่แสดงการซื้อหรือใบรับประกันของบริษัทฯ - การกระทำใดนอกเหนือจากคู่มือที่มาพร้อมสินค้า ต้องสอบถามบริษัทฯ - กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดภายใต้เงื่อนไขรับประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเดินทาง และค่าดำเนินการซ่อมที่ไม่ใช่ระดับพื้นดิน) - กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามกรณี
 


ยังไม่มีการรีวิวสำหรับสินค้ารายการนี้ มาร่วมเป็นคนแรกในการรีวิวสินค้าของเรา