สมาชิกโกลบอลคลับ

การสมัครสมาชิกโกลบอลคลับ

ท่านสามารถสมัครได้ง่ายๆเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่เคาน์เตอร์ขายโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา หรือลงทะเบียนในหน้าเว็บไซส์ได้ที่ 👉 globalhouse.co.th (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกโกลบอลคลับเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น)

ขั้นตอนการสะสมคะแนนโกลบอลคลับ

1. กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อนการชำระเงินทุกครั้งเพื่อทำการสะสมคะแนนโกลบอลคลับ
2. เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา ครบทุกๆ 50 บาท ท่านจะได้รับ 1 คะแนนสะสม โดยยกเว้นสินค้า Clearance, สินค้าแลกซื้อ, ร้านค้าเช่าและรายการส่งเสริมการขายที่แจ้งเพิ่มเติมภายหลังที่ไม่นับคะแนนสะสมให้
3. เงินมัดจำค่าสินค้า จะได้รับสิทธิ์การสะสมคะแนน ณ วันที่ชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น และจะได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการนั้นๆ ณ วันที่ชำระครบเต็มจำนวน
4. ยอดซื้อที่ชำระด้วยบัตรกำนัลและคูปองส่วนลด สามารถเข้าร่วมรายการได้หลังหักยอดข้างต้นแล้ว
5. กรณีที่มีการคืนสินค้า คะแนนสะสมจะถูกหักออกตามมูลค่าที่ลูกค้าคืน
6. คะแนนสะสมไม่สามารถโอนไปยังบัตรผู้อื่นได้ในทุกกรณี
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมคะแนนย้อนหลัง ในกรณีที่ท่านลืมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน

การแลกคะแนนโกลบอลคลับ

1. ท่านสามารถติดต่อแลกคะแนนได้ที่เคาน์เตอร์ขายโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา หรือแลกคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน GlobalHouse Click&Collect หากยังไม่มีสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ 👉 Click&Collect
2. สมาชิกโกลบอลคลับจะต้องมาแลกรับของรางวัลด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อ-นามสกุล ตรงกับข้อมูลที่สมัครสมาชิกโกลบอลคลับไว้
3. เมื่อท่านได้ทำการแลกคะแนนสะสมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนสะสมให้กับท่าน และไม่รับคืนของรางวัลหรือบัตรกำนัลทุกกรณี

สิทธิประโยชน์ของลูกค้าโกลบอลคลับ

1. คะแนนสะสมของท่านสามารถแลกรับเป็นคูปองเงินสดเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าและบริการได้ที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา หรือแลกรับของสมนาคุณตามช่วงเวลาที่จัดโปรโมชั่น
2. คะแนนสะสมของท่านสามารถแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษสำหรับสมาชิกโกลบอลคลับเท่านั้น

หมายเหตุ : คะแนนโกลบอลคลับจะมีอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่เริ่มสะสมคะแนนครั้งแรก โดยทางโกลบอลเฮ้าส์จะล้างบัญชีคะแนนทั้งหมด เช่น เริ่มสะสมคะแนนครั้งแรก เดือนมกราคม ปี 2564 คะแนนจะหมดอายุเดือนมกราคม ปี 2566