บริการจัดส่ง DHL

ที่ Global House เรามีบริการจัดส่งสินค้ากับ DHL eCommerce Thailand ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ เราพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยจุดรับพัสดุของเราที่ Global House ทุกสาขาที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ทั้งนี้คุณสามารถจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 30 กิโลกรัมต่อกล่อง ในส่วน ระยะเวลาในการจัดส่ง ลูกค้าในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดใช้เวลาในการจัดส่งไม่เกิน 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับระยะทาง สำหรับลูกค้าในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เราสามารถจัดส่งสินค้าให้คุณได้ในวันถัดไป นอกจากนี้เรายังมีระบบติดตามพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแสดงสถานะการจัดส่งพัสดุได้ถึง 7 สถานะ และมีระบบการแจ้งหมายเลข Tracking เพื่อตรวจสอบสถานะพัสดุของคุณล่วงหน้าก่อนการจัดส่งสินค้าโดยละเอียด


เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า